Logo UELogo Guvernul RomanieiLogo Instrumente Structurale

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ
din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020

 

Newsletter RO nr. 1
Ianuarie 2021
clic pentru vizionare

Newsletter RO nr. 2
Februarie 2021
clic pentru vizionare

Newsletter RO nr. 3
Aprilie 2021
clic pentru vizionare

Newsletter EN nr. 3
Aprilie 2021
clic pentru vizionare

Newsletter ROnr. 4
Mai 2021
clic pentru vizionare

Newsletter EN nr. 4
Mai 2021
clic pentru vizionare

Newsletter RO nr. 5
Iunie 2021
clic pentru vizionare

Newsletter EN nr.5
Iunie 2021
clic pentru vizionare

Newsletter RO nr. 6
August 2021
clic pentru vizionare

Newsletter EN nr. 6
August 2021
clic pentru vizionare

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte
programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro