Logo UELogo Guvernul RomanieiLogo Instrumente Structurale

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ
din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020

 

Prezenta INCDSB la Conferinta asupra Schimbarilor Climatice (COP 27) de la Sharm El-Sheikh – Egipt, 6-18 Noiembrie

 

La conferința COP 21 sub egida Națiunilor Unite privind schimbările climatice de la Paris, guvernele au convenit că este necesară mobilizarea unor acțiuni climatice mai puternice și mai ambițioase pentru a atinge obiectivele Acordului de la Paris.

 

Acțiunea trebuie să vină din partea guvernelor, orașelor, regiunilor, întreprinderilor și investitorilor. Fiecare are un rol de jucat în implementarea eficientă a Acordului de la Paris. Tinta este aceea de a acționa pentru a realiza o lume neutră din punct de vedere climatic până în 2050, așa cum se stipuleaza in Acordul de la Paris.

 

INCDSB a participat cu prezentarea proiectul DANS2 si a cladirii Hub-ului DANUBIUS-RI “Centrul Internaţional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluviu-Mare” ca o cladie cu zero emisii de carbon. Proiectul este initiativa României de a dezvolta o infrastructură de cercetare, distribuita, pan-Europeana dedicată studiului integrativ al sistemelor fluviu – mare.

 

Revizuirea planului de management de catre International Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR)

 

Pentru implementarea Conventiei de protectia Dunari, ICPDR revizuieste, a fiecare 6 ani, planul de management. https://www.icpdr.org/main/management-plans-danube-river-basin-published#

 

Astfel Planul de Management al Dunarii își propune să protejeze și să îmbunătățească în continuare starea tuturor apelor, să prevină deteriorarea acestora și să asigure utilizarea durabilă, pe termen lung, a resurselor de apă.

 

Acesta include ultimele evaluări privind presiunile semnificative, starea apei și un program de măsuri convenit în comun de țările dunărene pentru perioada 2015 până în 2021. Stabilește și consolidează câteva principii integrative pentru managementul bazinelor hidrografice, inclusiv abordări economice și integrarea cu alte politici sectoriale, cum ar fi energie, transport și adaptare la schimbările climatice si se refera la

• Poluarea cu substante organice

• Poluarea cu nutrien

• Poluarea cu subsatante aparute intamplator

• Alterari hidromorfologice

 

Planul DFRM reprezintă parte importanta în activitatea ICPDR pentru managementul durabil al riscului de inundații. Acesta abordează toate aspectele managementului riscului de inundații, concentrându-se pe prevenire, protecție și pregătire, include măsuri pentru atingerea obiectivelor stabilite și solicită solidaritate între toate părțile contractante ICPDR.

 

Ambele planuri de management au fost elaborate cu implicarea părților interesate și a publicului.

 

Suntem direct interesati de aceste planuri de management deoarece DANUBIUS-RI este un proiect flagship al RI Strategiei Europene a Dunarii (EUSDR) , astfel este evident gradul ridicat de potrivire dintre agenda științifică DANUBIUS-RI și acțiunile prioritare EUSDR, în principal 4 și 6, demn de menționat fiind capacitatea Danubius de a contribui la consolidarea capacităților în monitorizare, modelare. și managementul compușilor periculoși, calitatea apei și îmbunătățirea calității sedimentelor

 

A 29-a editie a simpozionului international “Deltas and Wetlands”

1-5 iunie 2022, Tulcea

 

In cadrul simpozionului, proiectul DANS2 a fost promovat prin sustinerea comunicarii "DANUBIUS-RO, insights on implementation of european and regional strategies to sustain the development of transitional zones" de Manuela Sidoroff.

 

Promovarea s-a realizat si prin distribuire de flayere si cele 4 numere de Newsletter realizate in cadrul proiectului

 

 

Website simpozion

Programul simpozionului atasat

 

Ziua Internaţională a Păsărilor.

 

Încă din anul 1906 la data de 1 aprilie se sărbatoreste Ziua Internaţională a Păsărilor. Sărbatoarea are la bază Convenţia pentru apărarea păsărilor, una din primele documente internaţionale privind protecţia mediului în cadrul programului UNESCO sub titulatura "Omul şi biosfera".

 

În Uniunea Europeană, prima lege cu privire la protecţia naturii a fost Directiva „Păsări” adoptată în 1979 şi amendată în anul 2009. Directiva a avut un rol major în stoparea declinului câtorva dintre cele mai ameninţate păsări din Europa, în special prin reţeaua ariilor cu protecţie specială (SPA - Special Protection Areas), şi a fost un excelent exemplu de responsabilitate comună şi cooperare între cele 27 de state membre.

 

Delta Dunării este locul unde se întâlnesc 341 de specii de păsări. „Zona are o importanţă universală pentru cuibăritul multor populaţii de păsări cum sunt pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus), pelicanul creţ (Pelecanus crispus) şi cormoranul mic (Phalacrocorax pygmeus). Se mai întâlnesc aici colonii importante de stârc lopătar (Platalea leucorodia) şi câteva specii cuibăritoare de vultur codalb (Haliaeetus albicilla)”, spun reprezentanţii Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării conform Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării).

 

 

Ziua Mondială a Apei

 

Zilei Mondiale a Apei se sărbătorește anual în data de 22 martie și are ca scop aducerea în atenția opiniei publice a problemelor legate de necesitatea protejării cantitative și calitative a apelor. Decizia instituirii acestei sărbători a fost luată în cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro, la 22 decembrie 1992. În România, această zi se celebrează din 1993. Ca stat membru UE, Romania a adoptat şi implementat legislaţia europeană în domeniul managementul apelor, inclusiv a apelor subterane, respectiv Directiva Cadru Apă 2000/60/EC (având ca obiectiv general atingerea stării bune a apelor de suprafaţă şi subterane) şi Directiva Apelor Subterane 2006/118/EC (protecţia apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării). Campania din anul acesta atrage atenția asupra rolului esențial al apelor subterane în susținerea ecosistemelor și adaptarea la schimbările climatice.

 

WATER MARKET EUROPE 2022

28 Martie 2022 - 5 Aprilie 2022 Brussels, Belgia

 

Conform acordului ecologic Europa își propune să atingă neutralitatea climatică și o economie circulară până în 2050. Acest obiectiv nu poate fi atins fără a include noi modele și soluții simbiotice pentru apa industrială. Tranziția către o societate circulară și neutră din punct de vedere climatic necesită nu numai inovare tehnologică, ci și o abordare socio-economică sistemică holistică și extinderea concretă pe piață a inovațiilor. In data de 31 martie are loc la Bruxelles evenimentul “WATER MARKET EUROPE 2022” care are ca scop sprijinirea dezvoltării afacerilor prin realizarea de sinergii intre cere și a oferta de soluții inovatoare eficiente pentru managementul industrial al apei. Această ediție a WME2022 este susținută de proiectul ULTIMATE (Water Smart Industrial Symbiosis), finanțat de UE. Water Market Europe 2022 se va concentra pe gestionarea eficientă a apei industriale, care va oferi proprietarilor de probleme și furnizorului de soluții oportunitatea de a-și stimula afacerea prin prezentarea. Agenda evenimentului WATER MARKET EUROPE 2022

 

 

In data de 9.03.2022 a avut loc la ARBDD întalnirea membrilor Comisiei de Analiză Tehnică ARBDD (CAT) pentru analiza documentației Proiect ”Centru Internațional de Studii Avansate pentru Fluvii- Mări “DANUBIUS-RI”pentru obținerea ACORDULUI de MEDIU Etapa de Încadrare. Beneficiarii acestui acord este consortiul proiectului suport DANS2.

 

Membrii CAT prezenți sunt: Consiliul Județean Tulcea, Direcția de Sănatate Publică Tulcea, Inspectoratul pentru Situații de urgentă ”DELTA”, Direcția Sanitar-Veterinară pentru Siguranța Alimentelor Tulcea, GNM-Comisariatul Rezervației Biosferei Delta Dunării, Direcția Judeteană pentru Cultură Tulcea, Sistemul de Gospodatrire a apelor Tulcea, Directia Silvică Tulcea, Agenția pentru Protecția Mediului Constanța, Agenția pentru Protecția Mediului Galați, Agenția pentru Protecția Mediului Brăila, Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate, UAT Municipiul Tulcea, Primăria Comunei Murighiol, Primăria Comunei Jurilovca, Primăria Comunei Grindu, Primăria Comunei Sfântu Gheorghe, Primăria Comunei Chilia Veche, Primăria Comunei Maliuc.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARBDD TULCEA, str. Portului nr.34 A, jud Tulcea. Observații și comentarii la proiectul deciziei de încadrare se pot face și pe situl ARBDD în termen de 10 zile de la data publicării anunțului.

 

A 7-a Conferinta de Ecologie si Chimia Mediului

 

In perioada 3-5 martie 2022 a avut loc A 7-a Conferinta de Ecologie si Chimia Mediului (EEC-2022), la Chisinau, Republica Moldova. Mai mult..

Conferința a fost un eveniment internațional important care a atras oameni de știință, cercetători, ingineri, experți și studenți din 30 de țări. Conferința a fost organizată în condiții foarte bune și, în opinia noastră, și-a atins scopul de a promova cooperarea și comunicarea și schimbul de experiență între oameni de știință din diferite părți ale globului.

 

Prin temele abordate, conferința a fost în concordanță cu Obiectivele de Dezvoltare Durabilă stabilite de ONU până în 2030 și cu faptul că liderii mondiali au afirmat că sunt „Hotărâți să protejeze planeta de degradare”.

 

Conferinta a fost organizata de Societatea de Chimie a Republicii Moldova, Institutul de Chimie Facultatea de Chimie si Tehnologie Chimica si Departamentul de Chimie Industriala si Ecologica a Universitatii de Stat din Republica Moldova “N. Testemitanu”, Universitatea de Medicina si Farmacie , Asiociatia Cercetatorilor Moldoveni, Institutul de Ecologie si Geografie si Universitatea de Politici Europene si Studii Economice “C. Stere”.

 

In 4 martie 2022 Sesiunea E-1 “ECOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY WITHIN THE KNOWLEDGE TRIANGLE: RESEARCH-EDUCATION-INNOVATION au fost prezentate comunicari din partea INCDSB:

 

• “SINERGIES AND COLLABORATION OPORTUNITIES IN RESEARCHE, EDUCATION-INNOVATION FOR RIVER-SEA SYSTEM” M. E. Sidoroff, M. Paraschiv, I. M. Tusa, C. Itcus, M. Paun, Gh. Duca, Romania

 

• “ECOPHYSIOLOGICAL AND LIFE-HISTORY ADAPTATIONS OF GAMMARUS BALCANICUS (SCHÄFERNA, 1922) IN A SINKING-CAVE STREAM FROM WESTERN CARPATHIANS (ROMANIA) O. Pacioglu, I. M. Tușa, M. Sidoroff, D. Florea, G. Gavril, C. Ițcuș, Romania

 

• “PHYSICO-CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL ASSESSMENT OF WATERS AND SEDIMENTS FROM DANUBE DELTA”, Corina Itcus, Iris Tusa, Octavian Pacioglu, Daniela Florea, Georgiana Gavrila, Manuela Sidoroff, Cristian Coman

 

Prezentarea “SINERGIES AND COLLABORATION OPORTUNITIES IN RESEARCHE, EDUCATION-INNOVATION FOR RIVER-SEA SYSTEM” a avut ca scop diseminarea informatiilor obtinute din proiectul support DANS2.

 

Al 28-lea Simpozion Internaţional hibrid “Deltas & Wetlands

 

În perioada 13 - 18 septembrie 2021,Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare “Delta Dunării” (INCDDD) organizează cel de-al 28 - lea Simpozion Internaţional hibrid “Deltas & Wetlands în cadrul evenimentului Scientific Event Community care va celebra 50 de ani de la înfiinţarea institutului http://ddni.ro/wps/ddni-jubilee-symposium/.

 

Lucrările dedicate Simpozionului cuprind 4 secţiuni, acoperind mai multe domenii de cercetare: biodiversitate şi conservarea naturii; factori de mediu, impact antropic, noi abordări de cercetare referitoare la schimbările climatice din UE - Carbon neutral 2050; resurse naturale şi socio-economice; GIS & sisteme modelare.

Agenda evenimentului cuprinde:

• Prezentări în plen ale unor personalități din lumea științifică (Keynote Speakers);

Evenimente paralele: Green Deal Challenges - Decarbonising Danube Delta: Iniţiativa 3D; conferințele internaționale în cadrul proiectului DACIAT (Improving the existing competences and developing new ones in the aquaculture and fish products trade sector & International Conference on Fisheries and Aquaculture in the Peripheral Marine and fish products trade sector); CORINE Land Cover - dezbatere; Planul de Management al ARBDD; Belmont - Creating interfaces;

Comunicări orale şi sub formă de postere în cadrul celor 4 secțiuni;

• Mese Rotunde: „Opportunity for fish repopulation in the Danube Delta Biosphere Reserve” şi “Desilting vs. renaturation in the Danube Delta Biosphere Reserve”;

• Prezentări comerciale ale unor IMM-uri şi prezentări PICO (prezentări cu conținut interactiv);

Aplicaţie practică în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

 

In sesiunea 2 din 14 septembrie, European Case-studies, Prof. Dr. Adrian Stănică si Prof. Gheorghe Ungureanu au prezentat Danubius-RI - Integrated knowledge for sustainable management and protection of River-Sea Systems. Prezentarea a cuprins si rezultatele obtinute in proiectul DANS2.

 

Raspuns favorabil primit de către Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării din România, din partea CE, la adresa cu nr. 9967/28.08.2020, cu privire la constituirea DANUBIUS-ERIC

 

Demersului de constituire DANUBIUS-ERIC (analiza conformității primei etape a aplicației infrastructurii de cercetare pan-europene DANUBIUS-RI) a primit aviz favorabil din partea CE în data de 15.04.2021. Prin această adresă s-a transmis invitația de a transmite a doua fază a aplicației.

 

DANUBIUS COMMONS PRIMA ȘEDINȚĂ PRIVIND COMITETUL FAZEI DE IMPLEMENTARE (IPC)

 

Prima ședintă on line a IPC (Implementation Phase Committee) a avut loc la 17 mai 2021. IPC este, în linii mari, echivalent cu Adunarea Generală a fazei pregătitoare care a avut sedinta finală la sfârșitul lunii noiembrie 2019.

 

Agenda reuniunii clic pentru vizionare..

 

DANUBIUS Commons cuprinde două laturi majore: (1) implementarea tehnică a DANUBIUS-RI și (2) sistemul său de management. Aceasta reuniune se referă în principal la prima zonă. Aici, calitatea datelor și serviciilor furnizate de DANUBIUS-RI depinde de factorii umani, precum și de factorii de mediu și de materie în baza cărora sunt produse datele și serviciile. Cuvintele cheie sunt personalul / competența persoanelor care operează într-un anumit set de proceduri, facilități de laborator și condiții de operare, metode și validarea metodelor, echipamente / instrumentare, trasabilitate a măsurării, eșantionare / depozitare / transport și raportare; gestionarea datelor / datelor, software și modele și hardware.

 

Activitățile fazei de implementare au fost împărțite în 9 fluxuri de lucru:

WS1 Management și coordonare

WS2 BGR și ERIC

WS3 Dezvoltarea oportunităților

WS4 Dezvoltarea componentelor naționale

WS5Agenda științifica șide inovare

WS6 DANUBIUS Commons și iQAP

WS7 Angajamentul comunității utilizatorilor și exerciții de acces transnațional

WS8 Date

WS9 Comunicarea, diseminarea și legături externe

 

NODUL DE MODELARE DANUBIUS-RI

organizează urmatoarele workshopuri:

 

1. WG2 - STANDARDIZAREA REZULTATELOR MODELARII ÎN SISTEMELE RÂURI-MĂRI

Workshopul va avea loc Luni 07/06/2021, 9: 30-12: 00 CET, pe platforma GoToMeetings.

 

Inregistrarea se face completand formularul din urmatorul link:

 

Agenda finală va fi disponibilă înainte de începerea evenimentului.

 

Workshopul își propune să confere o imagine de ansamblu asupra standardizării rezultatelor care se referă la modele de rețea nestructurate, precum Inițiativa UGRID, utilizate pe scară largă în studiile de modelare râu-mare. Comunitatea este invitată să interacționeze, să împărtășeasca cunoștințe, cele mai bune practici și să identifice lacunele și oportunitățile pentru comunitatea de modelare în sisteme rauri-mari. Un obiectiv al atelierului este să identifice viitoarele activități comune și să pună în practică unele dintre abordările discutate și de a crește interoperabilitatea între modelele utilizate de către comunitate.

 

Gazdele evenimentului sunt Athina Trakas (OGC), Bert Jagers (Deltares) si Peter Schade (BAW) , urmată de o masa rotunda modera de Bjorn Backeberg (Deltares)

 

2. WG3 - INSTRUMENTE DE POSPROCESARE ȘI ANALIZĂ ÎN SISTEMELE RÂU-MARE

Luni 14/06/2021, 9: 30-12: 00 CET, pe platforma GoToMeetings.

 

Inregistrarea se face completand formularul din urmatorul link:

 

Agenda finală va fi disponibilă înainte de începerea evenimentului.

 

Acest workshop abordează instrumente dezvoltate de comunitatea de modelare pentru a analiza proprietățile și dinamica apei în sistemele râu-mare. Scopul este acela de a discuta metode de analiză robuste din punct de vedere științific, identificarea lacunelor, schimbul experiențe și să identifice metodologii și coduri adecvate implementate în studiile sistemului râu-mare.

 

Gazdele workshopului vor fi: Julia Benndorf (BAW) și Hans Burchard

 

CONFERINTA DE LANSAREA PROIECTULUI SUPORT AL DANUBIUS - RI (DANS2)

 

In data de 21.01.2021 a avut loc conferinta de lansare a Proiectului Suport al DANUBIUS - RI (DANS2). Evenimentul a fost sustinut online, dintre participanti facand parte: Manuela Elisabeta SIDOROFF Director de proiect; Ciprian-Sergiu TELEMAN, Ministrul cercetării, inovării și digitalizării; Mihaela PAUN, Director general al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Stiinte Biologice; Adrian STANICA, Director general al Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina - GeoEcoMar; Nicolae PANIN, Consilier, Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Geologie si Geoecologie Marina - GeoEcoMar; Crisan DEMETRESCU, Director general al Institutului de Geodinamica al Academiei Romane, Sabba S. Stefanescu, precum si alte personalitati marcarte din domeniul cercetarii romanesti si al administratiilor locale.

Discutiile si prezentarile din cadrul conferintei au evidentiat importanta sustinerii si implementarii Centrului International de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii - Mari - DANUBIUS - RI, proiect de infrastructură pan-europeană distribuită de cercetare, care sustine cercetarea interdisciplinara de varf a sistemelor de tip fluviu-mare, la nivel global, coordonat de catre Romania si inclus pe lista ESFRI din 2016.

 

Comunicat de presa
lansare proiect
clic pentru detalii

Conferinta
lansare proiect
clic pentru detalii

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte
programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro