Logo UELogo Guvernul RomanieiLogo Instrumente Structurale

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ
din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020

 

Centrul Internațional de Studii Avansate pentru Sisteme Fluvii – Mări (acronim: DANUBIUS-RI) este un proiect pe termen lung pentru crearea unei infrastructuri pan-europene de cercetare distribuită și sustenabilă, care va susține cercetarea interdisciplinară de excelență a sistemelor fluvii– mări din Europa și din întreaga lume. DANUBIUS-RI are, astfel, un rol major pentru susținerea științifică a unor planuri de management integrat de succes al sistemelor fluvii – mări, precum și în inovare și educație în aceleași domenii.

 

DANUBIUS-RI a fost desemnat Proiect Fanion al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (din 2013) și a fost inclus pe Foaia de Parcurs (Roadmap) a Forumului Strategic European pentru Infrastructuri de Cercetare – ESFRI (European Strategic Forum for Research Infrastructures) în anul 2016. Coordonat de România, DANUBIUS-RI aduce împreună, într-o abordare interdisciplinară cercetarea din comunități științifice (Științele Pământului, Vieții, Ecologie, Științe Sociale și Economice), și medii (dulcicole, de tranziție și marine) diferite, care acoperă în prezent studiul sistemelor fluvii – mări. Datorită acestor atribute (interdisciplinaritate în sisteme dulcicole – marine), ESFRI recunoaște importanța proiectului pentru dezvoltarea capacităților de cercetare de excelență la nivelul întregii Europe. DANUBIUS-RI are nucleul central (Hub-ul) în Delta Dunării. Părțile componente ale lui DANUBIUS-RI sunt planificate inițial să funcționeze în zece țări europene. România va găzdui trei Componente: Hub-ul (Centrul de Coordonare Generală, sau nucleul central ce include atât laboratoare de cercetare dar și parte administrativă a întregii infrastructuri), Supersite-ul Delta Dunării (Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, utilizată ca « laborator natural » pentru cercetări, măsurători, experimentări şi testări de soluții de management sustenabil al acesteia) și Centrul de Date. Irlanda va coordona Biroul de Transfer Tehnologic, iar în Spania va funcționa (tot cu funcție de coordonare) Centrul e-Learning. În componența DANUBIUS-RI intră patru Noduri, a căror coordonare este asigurată de către Marea Britanie (Nodul de Observație), Germania (Nodul de Analiză), Italia (Nodul de Modelare) și Olanda (Nodul de Impact Social și Economic). Măsurători, analize și modelări detaliate vor fi efectuate în 10 Supersite-uri din Germania, Grecia, Italia, Marea Britanie, Olanda, România și Spania.

 

Nodurile vor fi centre de expertiză care vor oferi facilități și servicii, stocare și furnizare de date, instalații de măsurare experimentale și in situ, capacități analitice de ultimă generație și implementarea procedurilor standardizate și a controlului calității (DANUBIUS Commons). Nodurile vor oferi și alte facilități și servicii, precum: servicii de date pentru comunitatea științifică, politicieni, administrații centrale și locale și sectorul privat, date standardizate și intercomparabile pentru sistemele europene fluvii – mări, consultanță de specialitate, facilități de observație, analitice și experimentale pentru comunitatea de cercetare, educație, dar și pentru aplicarea conceptelor de Citizen Science și de educație permanentă.

 

Supersite-urile sunt perimetre naturale de importanță științifică majoră din diferite sisteme fluvii – mări. În Supersite-uri vor fi făcute observații, măsurători, probări și modelări numerice, astfel încât să poată fi testate diferitele ipoteze științifice de lucru ale cercetătorilor care vor utiliza infrastructura. În prezent sunt planificate 10 asemenea supersite-uri în diferite zone caracteristice din Europa, după cum urmează: Delta Dunării (România), sistemul râu – delta - mare Nestos – Marea Egee (Grecia), Estuarul Elbei – Marea Nordului (Germania), Estuarul Tamisei (Marea Britanie), sistemul deltaic Ebro - Llobregat (Spania), Delta Padului – Lagunele Nord Adriatice (Italia), Bazinul râului Tay (Marea Britanie), Sistemul deltaic Rin - Meuse (Olanda), Cursul mijlociu al Rinului (Germania), Estuarul Guadalquivir (Spania). La acestea, în funcție de importanța științifică, valoarea adăugată adusă proiectului și a existenței unui sprijin politic dar și de infrastructură de cercetare, vor putea fi adăugate și alte noi Supersite-uri. Aceste condiții (existența unei importanțe științifice, a unui potențial științific și infrastructural, precum și o susținere politică) sunt atribute esențiale pentru a asigura sustenabilitatea infrastructurii distribuite DANUBIUS-RI.

 

Arhitectura intregului proiect DANUBIUS-RI a fost realizata in proiectul HORIZON 2020 DANUBIUS-Preparatory Phase.(DANUBIUS-PP for the pan-European Research Infrastructure DANUBIUS-RI ”The International Centre for Advanced Studies on River-Sea Systems” perioada de implementare 1 decembrie 2016- 30 noiembrie 2019, proiect coordonat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar.

 

Hub-ul se va construi pe o suprafața de 10 ha la Murighiol, județul Tulcea aflată în administrarea Institutului Național Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice. Hub-ul va oferi leadership și coordonare pentru întreaga infrastructură de cercetare, precum și capabilități cheie științifice, de educație și analitice, precum și rolul de laborator pentru probele din Supersite-ul Delta Dunării. Capacitățile științifice și de educație prevăzute pentru Hub-ul din Delta Dunării sunt de cel mai înalt nivel pe plan mondial și susțin dezvoltarea pentru întreaga zonă a regiunii Dunării de Jos – Deltei și Bazinului Mării Negre

Hub-ul va reprezenta un complex de laboratoare de excelenta de biologie si geostiinte la care vor fi adaugate sali de conferinte, spatii de cazare si elemente de infrastructura cu rol de suport. Hub-ul va asigura leadership, coordonare și capacități cheie științifice, educaționale și analitice. Hub-ul va gazdui laboratoare de cercetare grupate pe trei mari domenii: stiintele vietii, stiintele pamantului, intr-o constructie moderna dezvoltata pe un singur nivel (exceptie corpul administrativ care va avea regimul de inaltime parter+etaj) cu asezare pe un teren in panta, intr-o conceptie arhitectonica care respecta caracteristicile si specificitatile sitului pe coordonate ce tin de relieful, forma si profilul amplasamentului dar si ale zonei adiacente pe un areal mai larg. Motivatia esentiala in proiectarea Hub-ului a fost determinata de specificul activitatilor de cercetare a fenomenelor biologice aflate intr-o permanenta interdependenta cu factorii de mediu prin metode moderne, fara a afecta mediul ambiant. Astfel, proiectantul va realiza o schema de functionalitate logica, coerenta si eficienta, pe masura exigentelor si profilului complex al activitatilor ce compun Hub-ul. Functionalitatea principala o constituie activitatea de cercetare specifica biosferei in sistemele fluvii-delte-mari (cu aplicare directa in arealul Delta Dunarii, ca un caz particular) intr-un camp disciplinar de o larga diversitate. Se disting in acest plan, principalele ramuri de cercetare care cuprind activitati din domeniul stiintele vietii in biotopul Delta Dunarii (reprezentativ pentru alte sisteme fluvii-delte-mari la nivel European si mondial) si de stiintele pamantului. Spatiile destinate laboratoarelor vor fi dimensionate, grupate si utilate, potrivit cerintelor si conditiilor impuse de modul specific in care acestea vor fi folosite in activitatile de cercetare de catre cercetatorii europeni si internationali care vor lucra aici. Hub-ul din Murighiol va fi accesibil pe uscat, pe apa (printr-un proiect separat care va avea ca obiectiv decolmatarea si deschiderea lacului pe malul caruia se construieste Hub-ul) si pe calea aerului, in apropierea Hub-ului va fi amplasat un heliport. Cu o grija deosebita pentru mediu, aflat in apropierea ariei protejate a Deltei Dunarii, Hub-ul nu va afecta mediul nici prin constructia propriu-zisa (la finisaje se vor folosi si materiale locale) si nici prin functionare (Hub-ul va fi dotat cu sisteme de purificare a aerului si statie de epurare a apelor uzate).

 

Cladirea Hub-ului va fi dimensionata avand in vedere o capacitate de personal de cercetare și auxiliar de cca. 130 persoane permanente precum și cca. 150 persoane cu caracter fluctuant (invitați, personal atras în perioadele de vârf de activitate, vizitatori). În afara spațiilor construite in Hub, in exteriorul acestuia se vor prevedea zone exterioare pentru activitățile de cercetare în aer liber, respectiv terenuri experimentale pentru plantații si bazine experimentale pentru culturi acvatice, zone amenajate pentru circulatie, anexe (casa poarta, statie de pompare apa, statie de epurare ape uzate, post trafo, instalatia pentru climatizare, instalatia pentru protectie la incendiu).

 

Arhitectura Hub-ului a fost realizata in proiectul “Strategie şi actiuni pentru pregătirea participării naţionale la proiectul DANUBIUS-RI” acronim DANS, proiect PNIII, perioada de implementare: Mai 2018 – Iunie 2019, www.dans-suport.ro

 

Centrul de date va conține infrastructură hardware și software necesară portalului de acces al lui DANUBIUS-RI către comunitatea globală de utilizatori virtuali. Centrul de Date asigură accesibilitatea, disponibilitatea și prelucrarea datelor care sunt colectate în întreaga infrastructură de cercetare.

 

Centrul de date va oferi acces la o baze de date și metadate DANUBIUS-RI, care acoperă date digitale din teledetecție, stații automate care măsoară și transmit date în timp real sau cu descărcare periodică, date măsurate prin expediții de teren, din modele numerice. Centrul de date pune la dispoziție și o bază de metadate care conține informații privind date non-numerice, precum probe de roci, sedimente, carote, probe biologice, chimice și ecotoxicologice.

 

Supersite-ul Delta Dunării este compus din 7 de staţii de observaţie (Murighiol, Chilia Veche, Tulcea, Sulina, Jurilovca, Sfântul Gheorghe, Grindu) care au un total de 52 puncte de observație din care 4 balize costiere, 2 geamanduri, 6 foraje piezometrice și restul containere cu senzori amplasate pe întreaga suprafaţă a Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Centrul de date va conține infrastructură hardware și software necesară portalului de acces al lui DANUBIUS-RI către comunitatea globală de utilizatori virtuali. Centrul de Date asigură accesibilitatea, disponibilitatea și prelucrarea datelor care sunt colectate în întreaga infrastructură de cercetare. Centrul de Date va oferi acces la o baze de date și metadate DANUBIUS-RI, care acoperă date digitale din teledetecție, stații automate care măsoară și transmit date în timp real sau cu descărcare periodică, date măsurate prin expediții de teren, din modele numerice. Centrul de date pune la dispoziție și o bază de metadate care conține informații privind date non-numerice, precum probe de roci, sedimente, carote, probe biologice, chimice, și ecotoxicologice.


Comunicat de presa
lansare proiect
clic pentru detalii

Conferinta
lansare proiect
clic pentru detalii

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte
programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro