Logo UELogo Guvernul RomanieiLogo Instrumente Structurale

Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANĂ
din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional
Competitivitate 2014-2020

 

Anunț public privind decizia etapei de încadrare de către ARBDD Tulcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CENTRUL INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU FLUVII-MĂRI “DANUBIUS-RI”

 

Institutul Național Cercetare-Dezvoltare pentru Științe Biologice INSTITUTUL NAȚIONAL CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU ȘTIINȚE BIOLOGICE (INCDSB), INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU GEOLOGIE ȘI GEOECOLOGIE MARINĂ (GEOECOMAR), INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE “ DELTA DUNĂRII“, ACADEMIA ROMÂNĂ PRIN INSTITUTUL DE GEODINAMICĂ “SABBA ȘTEFĂNESCU“, titulari ai proiectului “CENTRUL INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU FLUVII-MĂRI “DANUBIUS-RI”, care include proiectele “CENTRUL INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU FLUVII-MĂRI “DANUBIUS-RO”;”STAȚIE DE CERCETARE - SUPER SITE DELTA DUNĂRII ÎN CADRUL PROIECTULUI MAJOR DE INFRASTRUCTURĂ “CENTRUL INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU FLUVII-MĂRI “DANUBIUS-RI”; “STAȚIE DE CERCETARE PROVIZORIE DIN CONTAINERE MODULARE”, anunță publicului interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către ARBDD Tulcea, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “CENTRUL INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU FLUVII-MĂRI “DANUBIUS-RI”, care include proiectele “CENTRUL INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU FLUVII-MĂRI “DANUBIUS-RO”, amplasat în sat Murighiol, Str Portului nr. 92, com. Murighiol, intravilan, identificat prin NC/CF 32981, jud. Tulcea, conform Certificatului de Urbanism nr.84/4159 din 15.06.2021 emis de Primaria Comunei Murighiol; ”STAȚIE DE CERCETARE - SUPER SITE DELTA DUNĂRII IN CADRUL PROIECTULUI MAJOR DE INFRASTRUCTURĂ “CENTRUL INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU FLUVII-MĂRI “DANUBIUS-RI” amplasat în sat Grindu, str. Viorelelor, nr. 1A, com. Grindu, intravilan, identificat prin nr. N.C./C.F. 30638, conform Certificatului de Urbanism nr. 82/721 din 27.06.2022 emis de Consiliul Județean Tulcea; ”STAȚIE DE CERCETARE - SUPER SITE DELTA DUNĂRII IN CADRUL PROIECTULUI MAJOR DE INFRASTRUCTURĂ “CENTRUL INTERNAȚIONAL DE STUDII AVANSATE PENTRU FLUVII-MĂRI “DANUBIUS-RI” amplasat în sat Jurilovca, str. Istria, nr.8, com. Jurilovca, intravilan, identificat prin T12, A 556, A556/2, nr. Cad.33685, jud. Tulcea, conform Certificatului de Urbanism nr. 23 din 26.04.2022 emis de Primaria Comunei Jurilovca; ”STAȚIE DE CERCETARE PROVIZORIE DIN CONTAINERE MODULARE” amplasat in intravilan sat Vulturu, mal stâng, C.F. nr.32275, nr. Cadastral 604, tatlaua T1, parcela Cc1, A2, com Maliuc, jud. Tulcea, Conform Certificatului de urbanism nr. 2/455 din 08.02.2022 emis de Primaria Comunei Maliuc.

 

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul ARBDD TULCEA, str. Portului, nr.34 A,, loc.TULCEA, jud. Tulcea, in zilele de luni, marți, miercuri și joi între orele 08.00-16.30 și vineri între orele 08.00-14.00, precum și la următoarea adresă de internet www.ddbra.ro

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a ARBDD Tulcea.

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte
programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro